Jogi támogatás

Dr. Juhász Tibor
egyéni ügyvéd

Dr. Juhász Tibor ügyvéd vagyok. Jogi diplomámat 2013 évben szereztem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán, „cum laude” minősítéssel. Már az egyetemi évek alatt is a polgári jog és a gazdasági jog világa érdekelt igazán, ezért tanulmányaim utolsó évét gazdasági jogi szakirányon végeztem azzal a szándékkal, hogy diplomám megszerzését és a szakvizsga letételét követően egyéni ügyvédként szaktudásommal elsődlegesen ezen témakörökben segíthessem színvonalasan Ügyfeleimet jogügyleteik, illetőleg jogvitáik során.

Szakmai gyakorlatom során megismerkedtem a közigazgatás, azon belül is egy megyei jogú város Polgármesteri Hivatalának működésével, míg jogi diplomám megszerzését követően 2014 évtől kezdődően, közel 4 éven keresztül egy szolnoki, alapvetően büntetőjoggal és ingatlanjoggal foglalkozó ügyvédi irodában voltam ügyvédjelölt. Az ügyvédjelölti időszakban lehetőségem volt megismerkedni a büntetőjog szépségeivel is, valamint az ingatlanjog területén – kiemelve ebből az ingatlan adásvételi szerződések szerkesztését – jelentős gyakorlati tapasztalattal és szakmai tudással gyarapodtam. Az ügyvédi irodán belül szinte valamennyi polgári jogi jellegű feladat és jogvita megoldása az én ügykörömbe tartozott.

Utolsó jogi szakvizsgámat 2018 januárjában teljesítettem eredményesen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara 2018.04.01. napjával tagjai közé 441. lajstromszámon felvett, mint egyéni ügyvédet.

Ügyvédi hivatásom gyakorlása során igyekszem legjobb tudásom szerint, maximalizmussal, empátiával, de a szakmaiságot és a jogszerűséget mindig legfőbb szempontként szem előtt tartva szolgálni Ügyfeleimet. Célom, hogy azon Ügyfelek, akik megtisztelnek bizalmukkal, és problémájukkal vagy megoldandó feladatukkal felkeresnek, az ügyfélközpontú és magas szakmai színvonalú kiszolgálást követően megelégedettséggel távozzanak.

Ügyvédként törekszem a jogviták lehetőség szerinti megelőzésére, azok kialakulását követően pedig a mindkét Fél számára kielégítő, mielőbbi, békés lezárását elősegíteni legyen szó akár peres, akár peren kívüli eljárásról. Hiszem és vallom, hogy a legtöbb jogvitára észérvek mentén peren kívüli megoldás található, ezért számomra fontos szempont a Felek közötti pereskedés lehetőség szerinti elkerülése.

Hivatásom gyakorlása során alapelvként kívánom biztosítani Ügyfeleim számára a magas szakmai színvonalat, a pontos és gyors ügyintézést, valamint a minden esetben őszinte és korrekt tájékoztatást, mivel a saját munkámmal szemben általam támasztott ezen követelmények csak együttes érvényesülésük esetén eredményezhetik az Ügyfél és az ügyvéd közötti kapcsolat alapját képező bizalom kialakulását.

Remélem, hogy Önt is elégedett Ügyfeleim között köszönthetem majd.

Szakterületeim

 • Ingatlanjog (kiemelve ebből különösen az adásvételi, ajándékozási és bérleti szerződések szerkesztését)
 • Társasági jog (cégalapítás, cégmódosítás, végelszámolás)
 • Házassági bontóperes képviselet és családi jog (többek között gyermekelhelyezéssel, szülői felügyeleti jog gyakorlásával és gyermektartásdíjjal kapcsolatosan)
 • Fizetési meghagyásos eljárás
 • Okiratok, szerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • Öröklési jog és hagyatéki eljárásbeli képviselet
 • Civil szervezetek joga
 • Munkajog
 • Közigazgatási jog és adójog
 • Egyéb polgári és gazdasági jog
 • Büntetőjog
 • Követeléskezelés
 • Jogi tanácsadás
 • Végrehajtási jog
 • Kártérítési jog
 • Peres és peren kívüli képviselet
 • Letétkezelés

Díjszabás

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 30. §-a alapján a Felek az ügyvédi szolgáltatás megbízási díjában (munkadíj) – főszabály szerint – szabadon állapodhatnak meg. Mivel az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét – a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával – a Felek minden esetben egyedileg és együttesen határozzák meg. Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) jellemzően függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

A fent előadottak okán, mivel az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya, amely szabad megállapodás kétoldalúságot feltételez, ezért az ügyvédi díjszabást egyoldalúan meghatározni és jelen oldalon feltüntetni nem tartom célszerűnek és indokoltnak.

Tekintettel arra, hogy minden ügy más és más, ezért kérem, hogy a megbízási díj mértékéről szíveskedjenek az alább olvasható elérhetőségeken érdeklődni, amelyről a konkrét ügy részleteinek ismeretében érdemi információval fogok tudni szolgálni.

Elérhetőségeim

Címe: 5000 Szolnok Óvoda utca 8.
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 168.
E-mail cím: tibor.juhasz@outlook.com
Mobiltelefon: +36 30 526 4808
Vezetékes telefon: +36 56 341 836
Telefon és fax: +36 56 370 564
Weboldal: https://www.juhaszadoszakerto.hu

 1,209 total views,  2 views today